Rob van Es

organisatieadviseur en filosoof

Training en Advies in

morele besluiten nemen
verantwoord samenwerken

Methode

meervoudig kijken naar
organiseren & moraliseren

en pas dan beslissen

Velazquez, 1656
Madani, 2012